Rusya VKS vizesi 3 Yıllık

Rusya VKS vizesi

Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almak (VKS) Rusya’da 3 yıllık vize Yüksek Kalifiyeli Uzman (YKU) olarak, İngilizce adıyla “Highly Qualified Specialist” (HQS) olarak geçer. Rusya’da ise bu vizeye ve bu izine “Высококвалифицированный специалист” (BKC) Yani Türkçe’de kullandığımız VKS terimi buradan gelmektedir. Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamaları kısaca aşağıda belirtilecektir.

Rusya VKS vizesi
Rusya VKS vizesi

Rusya VKS vizesi çıkarmak

Rusya VKS vizesi 3 yıllık olarak, işverenlere kota sınırlamasına bağlı kalmadan yabancı nitelikli işçi çalıştırma hakkı verir. İşçi olan kişilerede aynı durumda çalışma hakkı verir.
VKS çalışma vizesi iş sözleşmesi süresince ama üç seneyi aşmamak kaydı ile verilir. Defalarca uzatılabilir ancak her seferinde üç seneyi geçemez.VKS sahipleri Rusya da VNJ almak için başvurabilirler.Bu uzmanların senelik kazancı en az 2 milyon ruble olmalıdır, bazı özel durumlarda bu gelirin daha düşük olmasına veya hiç olmamasına imkan tanınmıştır.
Bu kategoride Rusya da bulunan yabancıların, vergisel yükümlülükleri Rusya VKS vizesi aldıkları firma tarafından veya şahısların kendisi tarafından titizlikle takip edilmelidir.

Rusya VKS vizesi evrakları

Rusya VKS vizesi Standart tek veya çok giriş-çıkışlı çalışma vizesi başvurusu yapabilmek için bu yazdığımız evrakları getirmeniz gerekmektedir:

 • Rusya Federasyonu topraklarına girebilmek için Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından verilmiş davetiye mektubu; Bu davetiye mektubu FMS onaylı ve Şirketiniz adına çıkmaktadır.
 • En az 2 boş sayfası olan ve vizenin bitiminden sonra minimum 6 Ay geçerliliği olan orijinal pasaport;
 • Konsolosluğun resmi İnternet sitesinde online olarak bulunan, bilgisayardan çıktısı alınmış ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu linki bu şekildedir. visa.kdmid.ru;
 • Renkli fotograf – Lütfen fotograf detayları için vize danışmanımızdan bilgi alınız.
 • Türk vatandaşları için saglık sigortası zorunlu degildir ama tavsiye edilir.
 • Türkiye’deki oturma izninin orijinali ve kopyası (Eğer Amerika veya Lichtenstein vatandaşı iseniz gerekli degildir).Konsolosluk vize teslimatından önce sizden ilave belge isteyerek, sizi mülakata davet edebilir ve vize teslimat süresini uzatabilir. Rezervasyonlarınızı ve iş planınızı ona göre yapınız.Konsolosluk ve servis ücretlerinin ödemesi vize merkezinde yapılacaktır.

Rusya VKS vizesi aldığınız firmanın durumunu kontrol ediniz, vergilerin ödenip ödenmediğini kontrol ediniz. Maalesef Rusya VKS vizesi çıkardığını söyleyen bir çok firma her sene yüzlerce yabancıya bu belgeyi almakta, ancak bir süre sonra vergilerini ve gerekli işlemleri yapmayarak ya firmayı kapatmakta, ya sizi kağıt üstünde işten çıkartmakta veya vergi ve sigorta fonlarını yatırmamaktadır. Dolayısı ile Rusya giriş yasağı ile karşılaşabilirsiniz.

Pasaport (Pasaportunuzun 6 ay geçerli olması, boş sayfasının bulunması)

Vesikalık fotoğraf (Biometrik olmasına gerek yoktur. Sadece arka fonu beyaz olması yeterlidir.)

Başvuru formlarında kullanılmak üzere adres ve iletişim bilgileri.

Rusya VKS vizesi ücreti

Rusya vks vizesi ücreti için ödeyeceğiniz rakam hem Rusya’da hemde Türkiye’de ödenecek rakamlar olarak değişmektedir. Rusya vks vizesi işlemleri Rusya’da bittikten sonra alacağımız çalışma davetiyesi ile birlikte İstanbul’daki Konsolosluğa başvuru yapılarak yeni vizenizi alıyorsunuz. Bu aşamadan sonra artık 3 Yıllık Rusya vizesi işlemi bitmiş oluyor Türkiye için. Rusya VKS vizesi ücreti 1700$’dır. Türkiye’deki başvuru ücreti hariçtir. İşlemler Moskova ofisimiz tarafından yürütülür. Son aşamasında İstanbul ofisimiz başvuruyu tamamlar.

Rusya VKS vizesi işlemleri

Rusya VKS vizesi için vize işlemlerini sıralayacak olursak Rusya’da gerçekleşecek işlemler şu aşamalardan oluşmaktadır.

 1. Şirketinizde istihdam edilecek pozisyon icin İşçi Bulma Kurumu’na başvuru.
  Yeni düzenlemelere göre Yüksek Nitelikli Uzman için istihdam edilecek pozisyonlar için başvuru gerekmiyor, eski prosedüre göre istihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения) başvuru, Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni’ne (ИРС) başvurmadan en az 30 takvim günü önceden yapılmalı ve Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni çıkana kadar her 15 günde bir  İşçi Bulma Kurumu’na bizzat gidilerek başvuru bu pozisyonlar için yenilenmeli.
 2. Firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni’nin (ИРС) çıkarılması
  Yeni düzenlemelere göre Yüksek Nitelikli Uzmanlar için firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС) alınması gerekmiyor, eski prosedüre göre firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni’ne (ИРС) başvuru, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения) başvurudan 30 takvim günü sonra yapılabiliyor ve yine 30 takvim günü beklemek gerekiyordu. Yani kısaca firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС) alma toplamda 60 takvim günü kadardı.
 3. Kişiye ait Çalışma İzninin çıkması (Разрешение на работу)
  Yeni prosedüre göre Yüksek Nitelikli Uzman için Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу) alınması 14 iş günüdür, eski prosedüre göre Çalışma İzni’nin alınması 30 takvim gününü bulmaktaydı.
 4. Rusya’ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)
  Yeni düzenlemelere göre Yüksek Nitelikli Uzmanlar için Çalışma vizesi alınırken gerekli olan davetiye (Süreç esnasında Rusya’da Çalışma Vizesi ile ikamet etmekte olanlara davetiye gerekmiyor) başvuru, şahsa ait Çalışma İzni’ne (Разрешение на работу) başvuruya parelel olarak yapılabilir ve 14 iş gününde bu davetiye 3 yıllık olarak çıkar.
 5. Çok giriş çıkışlı Rusya çalışma vizesi
  Yeni prosedüre göre YKU için çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 iş günüdür ve vizenin süresi ise 3 yıldır, eski prosedüre göre çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 takvim günüdür ve vizenin süresi 1 yıldır. Bu arada çok giriş çıkışlı çalışma vizesi sözü geçen davetiyeye istinaden yurtdışındaki Rusya Konsolosluk’ları tarafından verilir. Veriliş süresi ilgili Rusya Konsolosluk’larina bağlıdır.
 6. Şirketin UFMS kaydının yapılması:
  Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün yapılabilmesi, migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UFMS)’nde kaydı
 7. Kişiye ait vergi numarasının çıkarılması ve registiresi
  Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınmasından sonraki 30 gün içinde vergi numarasının alımı ve registiresi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu.

(9) Kişiye ait vergi numarasının Federal Migrasyon Bakanlığı’na bildirimi
Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınmasından sonra 1 ay içinde kişiye ait vergi numarasının bildirilmesi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu. Vergi numarası belirtilen süre içinde FMS’e bildirilmemesi, Çalışma İzni’nin iptal edilmesine neden sayılabilir.

(10) Kişisel gelir vergisi
Yeni prosedüre göre YKU için 13%,  eski prosedüre göre 30% idi (altı ay geçtikten sonra bu oran yine 13%’e inecekti ama şahsın Rusya’da 1senede en az 183 kalması şarttı.)

(11) Minumum maaş tutarı
Yeni prosedüre göre YKU için yillik gelir en az 2 000 000 ruble olmalıdır, eski prosedüre göre zorunlu bir gelir tutarı tayin edilmemişti ( Rusya’da tayin edilen asgari maaş 10 000 rubledir.)

(12) İşe alınan şahsın vergi dairesine bildirimi
Hem yeni hem de eski prosedüre göre 10 takvim gününde vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir.

(13) İşe alınan şahsın İşçi Denetleme Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Denetleme Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) yazılı olarak bildirilmelidir.

(14) İşe alınan şahsın İşçi Bulma Kurumu’na ( Центр Занятости Населения = Employment Centre) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) yazılı olarak bildirilmelidir.(15) Vizenin geçerlilik süresi
Yeni prosedüre göre YKU için 3 yıldır, eski prosedüre göre 1 yıldı.

Rusya VKS vizesi 3 yıllık bir vizedir. Rusya federasyonu artık yavaş yavaş yabancı şirketlerin çalışan yabancılarını bu vizeye doğru yönlendirmektedir. Hem vizenin 3 yıllık olması hemde kota sınırlaması gerekmediğinden dolayı bir çok firmada Rusya VKS vizesini tercih etmektedir. Uzun süreli projeler ve sürekli çalışma ihtiyacı olduğunda 3 yıllık Rusya vizesi olarak VKS yani yüksek nitelikli çalışan vizesi kullanılması doğru olacaktır.

2019 Yılı güncel fiyat listesi

 

Konsolosluk Görüşme Yok + Tüm Şehirlere Kargo ile Teslim!

×